medycyna behawioralna psow i kotow

medycyna behawioralna psow i kotow Umożliwia to elektrony z atomów krzemu do wypełnienia otworu utworzonego przez brakującej wiązania elektronów, tworząc nowy otwór w innym miejscu. Sposób przewodzenia na podstawie tych atomów doping znane zanieczyszczeń przewodzenia.

Jeśli zarówno p i n-domieszkowane warstwy półprzewodnikowe są zebrane skrzyżowanie p-n jest wykonany. To połączenie umożliwia nadwyżki elektrony n-półprzewodnik dyfundować do warstwy półprzewodnika p, tworząc obszar znany jako region ładunku przestrzennego. Dodatnio naładowane atomy domieszkujące pozostają w n-obszarze przejścia i ujemnie naładowane atomy domieszkujące pozostają w p-obszarze przejścia. Pole elektryczne, które jest następnie tworzona jest przeciwny do ruchu nośników ładunku, co powoduje, że dyfuzja nie będzie kontynuowana w nieskończoność. Ten p-n półprzewodników, co jest znane jako ogniwa słonecznego. Gdy ogniwo słoneczne jest wystawiony na działanie światła fotonów są absorbowane przez elektrony. Ten wkład energii rozkłada wiązania elektronu. Uwolnione elektrony są ciągnięte przez pole elektryczne w n-regionu. Otwory, które są utworzone migrować w kierunku przeciwnym do p-regionu. Proces ten jest tym, co jest znane jako efektu fotowoltaicznego - włączanie światła w energię elektryczną.

Copyright (c) 2010 Aaron Dicks

Konstrukcja EvoEnergy i zainstalować słonecznych systemów fotowoltaicznych zarówno dla klientów komercyjnych i domowych. PV Systemy solarne mogą korzystać o dowolnej wielkości inwestycji przez rząd programu Clean Energy Cashback, zwany także taryfy.

- autor artykułu